• • Nota prawna

Informacje i artykuły zamieszczane na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią (ani nie należy ich traktować jako) rekomendacji dotyczących jakiejkolwiek sprawy. Ze względu na częste zmiany obowiązujących przepisów i regulacji oraz ryzyko nieodłącznie związane z komunikacją elektroniczną, w informacjach publikowanych na tej stronie mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości. Tym samym zamieszczane w tym miejscu informacje są udostępniane przy założeniu, że ich autorzy i podmioty je publikujące nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego, prawnego, księgowego, podatkowego ani żadnych innych profesjonalnych porad czy usług. W związku z tym nie należy tych informacji traktować jako substytutu konsultacji z profesjonalnym doradcą inwestycyjnym, księgowym, podatkowym czy prawnym. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą specjalizującym się w danej dziedzinie.

Choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zamieszczane na tej stronie pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne występujące w nich błędy lub pominięcia, ani za wyniki działań podjętych na podstawie tych informacji. Wszelkie informacje publikowane na niniejszej stronie przekazywane są w takiej formie, w jakiej występują, bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności ani wyników działań podjętych na ich podstawie, a także bez udzielania w odniesieniu do nich jakichkolwiek rękojmi, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących ich wartości handlowej, przydatności do konkretnego celu czy osiągnięcia określonych skutków. W żadnym wypadku firma Trigon, spółki z nią powiązane, ani też jej partnerzy, przedstawiciele, pracownicy lub współpracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności wobec osób korzystających z informacji zamieszczanych na niniejszej stronie lub innych osób w związku z jakimikolwiek decyzjami lub działaniami podjętymi przez te osoby na ich podstawie, ani odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze, szczególne lub podobne, nawet jeżeli osoby te zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niektóre odnośniki na niniejszej stronie kierują do innych stron internetowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, nad którymi Trigon Investment Banking nie ma kontroli. Trigon Investment Banking nie udziela żadnych zapewnień co do dokładności ani innych aspektów informacji zamieszczanych na innych stronach internetowych.

© Trigon Investment Banking. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub udostępnianie treści zawartych na niniejszej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Trigon Investment Banking jest zabronione.